REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Raikka Oy

Nuottaniementie 9,

02230 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ari Liikkanen

Yhteystiedot

09 – 4777 950

helsinki@raikka.fi

 3. Rekisterin nimi

Raikka Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on Raikka Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Raikka Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen asiakashistoriaan liittyen.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Raikka Oy:n omissa rekistereissä mainonnan, markkinoinnin tai erilaisten toimintaa kehittävien kyselyjen kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatillinen asema, asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään hänen tullessaan Raikka Oy:n asiakkaaksi, rekisteröidyn käyttäessä Raikka Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Raikka Oy:n ja rekisteröidyn välille.

Henkilötietoja voidaan kerätä, päivittää ja ostaa myös muilta kolmansilta osapuolilta tai viranomaisilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Raikka Oy:n käytössä paitsi viranomaisten niin edellyttäessä tai käytettäessä valikoitua ulkopuolista palveluntarjoajaa sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisteriselosteessa kuvattuja henkilötietojen käyttötarkoituksia. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Raikka Oy:n ulkopuolelle yhteistyökumppanien omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

ei ole

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tietoja säilytetään atk-rekisterissä. Tietojärjestelmiin ei ole pääsyä muilla henkilöillä, kuin niillä Raikka Oy:n työntekijöillä, jotka vastaavat rekisterin toiminnasta ja ylläpidosta.
Järjestelmien käyttöä valvotaan sekä Raikka Oy:n toimesta että palvelimen ylläpitäjän toimesta.